פרויקט חורי 20 חיפה

יזמות, ביצוע שיווק ומכירות

שינוי ייעוד, חידוש וחלוקה מחדש לכל המבנה ל 27 דירות. 

סטאטוס : בביצוע .

צפי לאכלוס: 30/12/2020

לאתר הפרויקט : www.kh20.co.il