פרויקט חורי 20 חיפה

יזמות, ביצוע שיווק ומכירות

שינוי ייעוד, חידוש וחלוקה מחדש לכל המבנה ל 27 דירות. 

סטאטוס : הושלם .

צפי לאכלוס: אוכלס .

לאתר הפרויקט : www.kh20.co.il