פרויקט דרך הים חיפה

ניהול, פיקוח וליווי הפרויקט

תוספת 2.5 קומות, מעלית, ממדים, 5 דירות, פיתוח קרקע, חניות וחיזוק המבנה במסגרת תמ"א 38 .

סטאטוס : בתהליכי אכלוס .